14k là quá rẻ rồi, có dịp qua khu vực này phải thử mí dc. Nhìn hình thèm nhỏ vãi