Ốc quán này khỏi chê, lại gần căn hộ chung cư quận 11 trên Lý Thường Kiệt nữa. Tuần ăn 3 lần mà vẫn thèm