So với sumo thì nên ăn ở Hana hơn, vì giá ổn mà vẫn đẩy đủ menu như sumo, giờ sumo đẩy giá lên cao quá.