Quán này dạo này giá không mềm đâu nha. được cái chạy ngang thấy cái xe rau la mê rồi.