chỗ này ngồi ăn thấy đỡ bức bối hơn mấy quán nướng khác ha