Ơn giời, cuối cùng Dairy Queen cũng chính thức hạ cánh tại Crescent Mall quận 7.

Printable View