Chủ quán lên google search "bánh xèo bình định" đi nhé ! Xem có kết quả nào giống cái bánh của quý vị làm không ? Bánh gì nhìn chẳng muốn ăn.
(Report này là report tự quảng cáo chứ chả khách quan gì. Tôi nói sai thì cứ phản biện nhé).