mình đã từng ăn rồi nhưng ko dc vui cho lắm vì có trái cây dập và sữa thì ít , siro thì nhiều nói chung là