Là người mê ăn uống tôi sưu tầm để dành cho những người sống và thăm Sài Gòn có cơ hội thưởng thức mỗi sáng, trưa và tối....