Trà sữa thái xanh hay đỏ đều được,mà dạng chai nhe