Mình có mua Deal ở Hotdeal cho ba mẹ mình ăn buffet Nhật-Hàn mà đang sợ không trả lại được nếu chất lượng không ra gì
Không biết DDAU có mem nào đã ăn buffet ở đó chưa có thể cho mình í kiến được không?
Món ăn và cả cách phục vụ nữa í