Éc, cũng là fan của lẩu Thái nè. Có ai biết chỗ bán lẩu Thái nào ở Q3 mà ngon ngon hông? Cừu hông có xe TT_TT