Tình hình là mình đang tìm một địa điểm tổ chức sinh nhật nhỏ nhỏ ak (khoảng 10 người), chủ yếu là có không gian riêng để ăn + nhậu ^^. Mọi người pik chổ nào chỉ giúp mình với (cho mình cai menu kham khá giá hen ). Quận nào cũng được có thể ven sài gòn cũng được.
Tks cac t/y