Vị đắng, chua lẫn thêm một chút ngọt, sự hoà quyệt này làm nên sự đặt biệt không lẫn vào đâu được so với tất cả mọi thức uống khác.
PLEbNdjx2McFGqofjZw8BmohAIEy4l0Q2trjpp7zu3ClpGhXJEBPCTBiONfSEVLN7wGqvycUeeW6eDn1qO7vx3jwZ aF1XXjuXixHXOqR4IuRaiCT9TmayQGBSVR2GD1Q3QknGEjhVrt9MPCp1VdbfiAoLOmRJf6ghMMcIeXylQsfc7EZsWjiEFoSSAG4xypoMhxUYDbGkXLZeA7k2VTz4om6JlHn9hDMvngT8F1NfsW85 yhr 6pZ1ZJO EPJcwLhgKR85tdomngFHJzAjZx9cM jr4bfMmlyzVHe nNM1ZZlruEgNRPYjTLID6NyCmLzL6uO07CQ0QDrFNzpxSabTBfywd9GXZNfLy2g2Z2CyBAvLdFCBffVQDIpkIHHXX61bSDBhH1tCcFwpBqTNitcTbUhhvVTvA1bvImXNFt6La7VPs9ujUY9AKurBo3vUsMUcrSm6LBxKZIQAyfaHsKXDXr7Gp1Ka9jDvvozmAG2PJDKoY3PUq253nj3t635EpZIivJjBHAyxK5Us4IvReT2R5uiIgk7 c2 DGC2SlldmyFVJ5BWFm04qc3dhZTc8QrluOO3QlpvnukxyM0rxqs8xDiOMGoqw0WGebF ngWG9qCwg=w169 h61 no - Làm sao để pha được một ly cà phê nguyên chất ngon
20gr cà phê nguyên chất Trung Thanh Coffee
Nước sôi
Phin pha cà phê
Lượng đường vừa đủ dùng (khoảng 1 thìa cà phê đường)

Cách làm :
- Cho 20gr cà phê nguyên chất bột vào phin và lắc đều
MY3IosU2nSxqpeRo6QxkR 89e8UT9Xte6v7mGLJ7oGrGS46SL O9TFUNuYZ4vuqtMPK6PwkMBVtbqHcN9z0fLIHD czAhVyyUyoHZhHlR66HHHwbR5Bc9GqXafvpcRCaHHqSmkj6w6yLRENvxTbtLUU OHaE3JLzBRs0S1K qLdBUdZX6FnYDT8vd mBn8pEHD l0FxL4ooO2GPk1t0lLlB3RvLfTAy37zgMabSbrkDBUukP8A03 midtMnbEFE93dnUlyVGm2W5k79ru4lRyKiSooyXfLjv PILyJ81Eov5PgEUfO5nvPgS1RjKuJY  Q6bd6ogC3 op j1sVgyRbfY9 uJkGWQuMuY GfLlK91QFvnonioi DChaPP7Pm7uO9g3kqlBnlIFhNZt4rC7zYrXfe6Fp0yKMcUEbJRMiN1ymEaIx3J9oGYtFs3D5zQAHIARby84HdsvMs2bpEp1kKFxh3kgrs45Zmg8W4wMgZJSR FitV8zWwMpa6evRNkHyE8aV0x0iYhNu4CHR awAW25FpMUdj u1tv5Hgm3eJ5Ggm hfQkWgZAgzo6tB65wZG6P8HuwckIr2YGZKHokw8WgnT Op7T5JrLL4R9gJInwBM=w961 h638 no - Làm sao để pha được một ly cà phê nguyên chất ngon
- Dùng miếng lọc đặt lên phần cà phê vừa cho vào, dùng ngón tay ép nhẹ.
38SnsTnh62SurClZDjW4azaGkR6YXA MPoy84Vtqygrll9FYbLOKtZxUKYdMXMk1tKRUb XqO3OGKFFVx5oKK1oVUnRESPyrLP1gdYNW3oMEq3f tHyPHfs8stEN6cM  n fKYtXn2mB6gebesSX2Td9XZLxmQkUn5 fkkdvSJXRHObQSYzQCsnl6tDNMziW9vlLHi4coJMqPP27C6NeTCB YwXKVit65PMj7vqDJC8jNYvSKnqx1RaKVolji2lBfFjZc8jfdmzFYpMX0PWtIayb e74GgdMAme3SOdX2L Anf3TDPHDPapMZr7hp3Tfgw  lSuG 1Nlr ctwaxXzl05ESB8 4TcdQZiOO0d2Hid4RC1rCjl5uSiy5yR1WbLV4RgycP8WCAoCL1K3N3tw2 nSrz rslv9cVuAnPZvdgcAuXqtJRwpjT9HPIbehLmiiw1cC1my  tWhWzE1p19Wj0ezRBJSEawXNe94yo4017CrWs3JUm6b9FVGxQjKDhBrBdtG 5nknu9jwc5w1QC4HpAhpChQsPvkXXV3V  w6qfp4mu S7VV49NjVowk 6Yv6X289LHwleTj45gLPAIMG ecyrtVtLqZJw8Ag6YPwkzVQ=w961 h638 no - Làm sao để pha được một ly cà phê nguyên chất ngon
- Châm khoảng 15ml nước sôi vào phin, chờ khoảng 2-3 phút để cho cà phê nguyên chất ngấm và nở đều.
- Tiếp theo cho khoảng thêm 40ml nước sôi vào phin.
3Acq1MwNphfOJW0rJhfYgPN9K9C6LvLSYTU4REfRRVyp4k9MG4iw In1 qP3BpksnPYnScdvg3edLPVpTnXnnlP5s26ZcOfmQP1SZiMzZt4RrJtG9cRp9GpoxasJf Vrjmt rchSGIULHMI4hzQojTkwyYnfw2tveEOAcb7a F3tsal8UKBqVaThKhyBhWxp3S7dVGjPeXM2z8V7FwRwQlAYQ EvV7f0F9E eskdS7c7hXWqJTpkS37HBfuJ47 84Qvq2E81 llM51CVtUXaroVmEn rConDRX njXRtO2KZrkPHZmhFLtTv9J1X7OPehVbdQAR1ADzQ 3p5aBFjbIU7EW ugPVwg0d0Ep4PaqsQ1 lEtzI9vRBninxNDWXo8Vf8nF2J6mbcZW9t2hdYC9JQFVX1gTw1E6EjkSpv7BWDKYk0CWrtsm7G7n6v3Etaexq3It0nyUiImpXmBbk6prhiI4EYttz9zXhdVyta1Pr8m0nY8s5W p7f6IQCYl46culYUfV FDYqQi24b1rVJq8AxpqB5KMbMj1sIunx2ZC2 Ek76 p RVixzwI92tCyF C2no3cMhLW7Wf KS7Ydt6IFAKMZ 73 NdhjZI3XSEtz0o=w424 h639 no - Làm sao để pha được một ly cà phê nguyên chất ngon
- Đập nắp phin lại và chờ cà phê nhỏ hết.
- Khi cà phê đã nhỏ xong thêm đường vào khuấy thật đều và thưởng thức thành quả.
UEdDBGljWU1F8iVFHkJUSFddnjNDKIVhOmHhkjYI4TAxLJ2X5wHKX7Ht15wfCI7Y3G65nEGtV9hxx7Vf2lcrdLM8Kqyo57cfq5eeRi6NUUUyIRUCktJca5JDLc7tdkBg55go3iKFjkJMQAGcEpdweg5tEgj1uz1GlCy2deONUB17p0OrrByJZvEBkNEU3pdS87iDqLD6NUAShIBsKtc Yw0wKDW9ID9Fl57V zw1PsdAV aTUcZx6kBYY48ITnde1N6tuC2Zm3yNGiOa0U 3dhZ8PqZIyL5DwCLLE TbUwdrv2wgjknurfQqPtpmfqMxHFIi1hSvJz1QcLqXqWOWbJ3EqkFwCSPIPOyOzSpv9O4oTtahhAM9EOxgBqPDijIff3oOuaKiWMA0OrP lufAgZnr7gtfFLxVqQ5zbSUM9Dr2L9d4TJ17itwZ12vwLfbMuoVu5zngYG KlnOsEuuRSin2Es580Xh 6RH9Ti4 fvV4fLuC tBxZJ5IsV6cwGAON JveiCitIthmtQIMY cYWgGvIf0B8zF52PQd28tGMEs5HroHK0r2bUnKoUTL88qknjzM0v5BbhfokOPA9fF6Jyg5whWvZAGLDmEjBeYUoVaYJw=w669 h638 no - Làm sao để pha được một ly cà phê nguyên chất ngon

Chú ý:
- Nên sử dụng cà phê nguyên chất của Trung Thanh Coffee để đảm bảo tươi của của cafe vừa mới rang. Cà phê vừa thơm ngon và tốt cho sức khỏe.
- Khi dùng miếng lọc ép cà phê nên nhớ ép nhẹ cho cà phê phẳng đều, không nên ép quá mạnh tay, điều đó sẽ dẫn tới nước cà phê sẽ không nhỏ hoặc nhỏ rất chậm.

Điều đặt biệt của cà phê, chúng ta có thể thưởng thức với đá, sữa ...
Hãy nhâm nhi từ từ ly cà phê lúc này bạn sẽ nhận được sự tuyệt vời mà không có một đồ uống nào có thể so sánh được.