Trời ơi nhìn hấp dẫn quá đi. Tiếc quá hôm nay mới ăn hải sản Hải Âu nên hết bụng để chứa rồi. Nên đành lưu lại để dịp sau càng quét vậy. Hé hé.