Mấy bạn có biết địa chỉ quán kem ở đường đồng đen hay gần đừơng đồng đen ( tân phú ) mà ăn theo kiểu diã to, 2,3 ng ăn chung ,mìh có đi ăn 1 lần mà jờ wen địa chỉ r, bạn nào biết share cho mình với.