Ai rành về món cá viên cà ri chỉ mình cách làm được không, mình search trên mạng rồi mà không có hướng dẫn, ai biết chia sẻ nha thanks