XQ Sử Quán Đà Lạt ( Historical Village ): Một không gian hoài cổ, lưu giữ văn hoá, nghệ thuật tranh thiêu Đà Lạt nói riêng và Việt Nam nói chung.