Tình hình là bên Nhóm mua đang có chương trình này! Free hết nhé!
Mình là mình đam mê du lịch kiểu này lâu rồi mà chưa có dịp đi!
ai đăng kí đi chung hơm!
Link nhé! Biết đâu dc đi miễn phí thì sao!

Chinh phục Fansipan