- Trong chuyến du lịch khám phá Vườn Quốc Gia Núi Chúa, Ninh Hải - Phan Rang đợt này bọn mình vô tình phát hiện một bộ xương hóa thạch giống như của 1 loại rồng biển