Video review toàn cảnh phim trường trong bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", bãi xếp và gành ông...