Ad Sói cho mình hỏi khi lên có cần mang gì chứng minh ko ạ