Loại cây chỉ để cho lợn ăn nhưng có tác dụng chữa bệnh thần kỳ