Mình cần bán lại voucher tối nhà hàng Mười Xiềm . Voucher mình mua ở Hotdeal , vì người nhà không đi được nên cần bán lại 1 voucher .
Bạn nào cần mua , vui lòng liên lạc với mình qua số điện thoại : 091.6070.318 (SMS hoặc call đều được . Nếu mình không bắt máy , bạn vui lòng SMS , mình sẽ trả lời tất cả)
Giá bán : 175.000 đ
Cảm ơn các bạn .
Tham khảo link tại đây