Do không có nhu cầu sử dụng , cần bán 1 voucher ăn uống tại nhà hàng khasilk Cham Charm, Phú Mỹ Hưng Quận 7, sử dụng tất cả các ngày trong tuần , hạn sử dụng đến ngày 15/01/2014
Giá trị voucher : 2,000,000 (hai triệu đồng) , giá bán lại : 1,500,000 (một triệu rưỡi)
Re: Giá cả có thể thảo luận thêm cho ai có thiện chí
Ai có nhu cầu thì phone nha : Mr. Thông 0903.617.247
Cham Charm - Gallery Cuisine