mình thích ngồi vỉa hè hơn. chứ vào nhà hàng nhiều khi cũng chả ngon, chỉ đắt tiền dịch vụ