Làng cù lần Đà Lạt quả thật là địa điểm thú vị và ấn tượng, trước mình có tham gia tour du lịch đà lạt 1 ngày tại công ty du lịch 24h có dịp ghé và ấn tượng đến bay giờ