mình cũng chuẩn bị đà lạt , cảm ơn review của bạn nhé