Nhân dịp đại lể 30/4 quán bò né Làng Tre giảm giá 50% vào chiều hôm nay và nguyên ngày mai. chất lượng phục vụ 100% nhé mọi người
Giờ mở cửa: Sáng: 7h-13h Chiều: 4h-20h.
Địa chỉ: 358, Nguyễn Văn Nghi, P7, Gò vấp.
WP 20150427 007 1 - Bò né Làng Tre giảm giá 50% nhân dịp đại lể 30/4. phục vụ nhiệt tình.

WP 20150427 006 1 - Bò né Làng Tre giảm giá 50% nhân dịp đại lể 30/4. phục vụ nhiệt tình.

WP 20150427 005 1 - Bò né Làng Tre giảm giá 50% nhân dịp đại lể 30/4. phục vụ nhiệt tình.

WP 20150427 004 1 - Bò né Làng Tre giảm giá 50% nhân dịp đại lể 30/4. phục vụ nhiệt tình.

WP 20150427 003 1 - Bò né Làng Tre giảm giá 50% nhân dịp đại lể 30/4. phục vụ nhiệt tình.