10665824 1413379078970054 2627412939421792326 n?oh=e818ada8a92fc96325dcc7fa8a2ca111&oe=55A88E60&  gda  =1433569515 efcd52c2e5a0d22140840f8c76898327 - Ốc giao hàng tận nơi!!!!!!!!!!