Quán Cô Thúy - 24 Kinh Dương Vương, P.13, Q6

1. Bún bò huế (bò chả, giò heo)
2. Bún cá châu đốc
3. Bún đầu cá
4. Hủ tíu mì ( thập cẩm, xương)

===> Đồng giá 25k

*** Đặc Biệt: Bún Cá Châu Đốc - Đầu cá 40k-55k


1435286575631 15999 - Quán Cô Thúy

1435286578604 16002 - Quán Cô Thúy

1435286579105 16003 - Quán Cô Thúy

1435286579464 16005 - Quán Cô Thúy

1435286579919 16006 - Quán Cô Thúy

1435286593164 16016 - Quán Cô Thúy

1435286602317 16017 - Quán Cô Thúy

1435286602652 16018 - Quán Cô Thúy

1435286603039 16019 - Quán Cô Thúy

1435286604332 16022 - Quán Cô Thúy

1435288994055 16043 - Quán Cô Thúy