Hồ Xoài So, Hồ latina, vách đá sống ảo... những điểm này thuận tuyến đường bọn mình đi cho nên rất phù hợp dừng chân.