yeah,ngày mai đi tour Hồ tràm-Hồ cốc-Phan thiết đây mọi người