- Hồ Than Thở Đà Lạt có gì mới?
- Đợt này bọn mình đi hồ than thở đang trùng tu, có lẽ đến tết các bạn đi sẽ đẹp hơn nhiều.