Trợi ợi! Hải sản nhiều quá giá cũng okie mà không biết giờ giá còn được như vậy không nhỉ???