Bạch tuộc đêm đầu đường La Văn Cầu - Vũng Tàu

Khu này nổi tiếng với các KS bình dân và hơi xô bồ tuy. Xe bạch tuộc đậu ngay đầu đường, kế bên xe bán sinh tố.

3083921780 321833172 574 574 - Bạch tuộc đêm đầu đường La Văn Cầu.


Chỗ này ko bán theo dĩa mà bán theo ký. Bạch tuộc đã được ướp sẵn bạn chỉ việc chọn và đưa người bán cân. 30.000/100gr tuy nhiên khi nướng xong thì chỉ còn 1/3 vì teo lại.

3083921800 1731922006 574 574 - Bạch tuộc đêm đầu đường La Văn Cầu.

Nên chọn nhiều hơn số lượng mình định ăn.

3083921832 2134221949 574 574 - Bạch tuộc đêm đầu đường La Văn Cầu.

Bạch tuộc tuoi ngon tuy nhiên theo cảm nhận thì ướp màu hơi nhiều nên ko biết có an toàn khô nên dù ngon mình cũng chỉ ăn 1 lần và mãi mãi.

3083921817 1256823738 574 574 - Bạch tuộc đêm đầu đường La Văn Cầu.

3083921791 286045987 574 574 - Bạch tuộc đêm đầu đường La Văn Cầu.