UPDATE tình hình dự thi review hàng tuần 2014
Địa điểm ăn uống - Powered by vBulletin
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn diadiemanuong.com:


Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  DiaDiemAnUong's Avatar
  Tham gia
  Aug 2010
  Đang ở
  Heaven of Food
  Bài viết
  2,307

  UPDATE tình hình dự thi review hàng tuần 2014

  10 thành viên gửi bài sớm nhất:
  1. Dưa leo màu xanh
  2. Già Làng
  3. Pheonix Ngoan
  4. stluoi
  5. evaasuka
  6. phagioidaisu
  7. danhpham
  8. Leontran
  9. Chubby

  10. carter nguyễn

  Tuần 1 (4/09 - 14/09):  Thứ ba, ngày 9 tháng 9 năm 2014.
  44. http://diadiemanuong.com/home/f56/da...a-chinh-66621/ - LeonTran - 11g56PM - 5L,7T.
  Thứ bảy, ngày 13 tháng 9 năm 2014.
  57. http://diadiemanuong.com/home/f56/re...inh-dan-66819/ - Chubby- 3:23PM - 1L,1T.
  58. http://diadiemanuong.com/home/f56/pi...yen-mai-66821/ - kahee91 - 5:43PM - 7L,7T.
  Chủ nhật, ngày 14 tháng 9 năm 2014.
  Emtry.

  Tổng kết : tuần 1 (4/09 - 14/09)
  Chốt like lúc : 11g00 ngày 15/09/2014 - Nếu 2 bài có cùng số L hoặc số T, sẽ tính bài có thời gian đăng bài sớm hơn.

  Số lượng bài review: 59 bài.


  Bài viết được "Cám ơn - Số T" nhiều nhất trong tuần:
  14 Cám Ơn.
  [Phan Thiết] Du lịch chỉ có ăn uống và người dân dễ mến đến bất ngờ - Phoenix Ngoan - 4g25PM - 15L,14T.

  Bài viết được "Like - Số L" nhiều nhất trong tuần: 80 Likes.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/oc...gia-20k-66399/ - thanhkien92 - 1g32PM - 80L,7T.

  Thành viên đang tạm thời gửi bài nhiều nhất: Chubby - 10 bài viết.

  _______________________________________
  Tuần 2 (15/09 - 21/09)

  Chủ nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2014.
  44. http://diadiemanuong.com/home/f56/du...-2014-a-67148/ - kittyliu - 0g53AM - 0L,5T.
  45. http://diadiemanuong.com/home/f56/ph...ang-nho-67147/ - Bụng_Bự - 4g20PM - 0L,1T.
  Tổng kết : tuần 2 (15/09 - 21/09)
  Chốt like lúc : 11g00 ngày 22/09/2014 - Nếu 2 bài có cùng số L hoặc số T, sẽ tính bài có thời gian đăng bài sớm hơn.

  Số lượng bài review:
  45 bài.

  Bài viết được "Cám ơn - Số T" nhiều nhất trong tuần: 10 Cám Ơn.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/re...lau-doi-66987/ - Chubby - 5g20PM - 10L,10T.

  Bài viết được "Like - Số L" nhiều nhất trong tuần: 161 Likes.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/la...dem-bao-66986/ - danhpham - 4g34AM - 161L,9T.

  Thành viên đang tạm thời gửi bài nhiều nhất: danhpham - 13 bài viết .
  _______________________________________
  Tuần 3 (22/09 - 28/09)

  Thứ bảy, ngày 27 tháng 9 năm 2014.
  53. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...-cu-dem-67426/ - danhpham - 0g02AM - 0L,2T.
  54. http://diadiemanuong.com/home/f56/su...chu-nho-67427/ - danhpham - 0g18AM - 0L,1T.
  55. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...-thu-vi-67428/ - danhpham - 0g45AM - 0L,1T.
  56. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...-ngon-d-67429/ - danhpham - 1g05AM - 0L,1T.
  57. http://diadiemanuong.com/home/f56/co...-xa-xiu-67430/ - thanhkien92 - 2g55AM - 0L,1T.
  58. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...uoi-ban-67431/ - thanhkien92 - 3g33AM - 112L,2T.
  59. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...-gia-5k-67440/ - thanhkien92 - 12g07PM - 0L,1T.
  60. http://diadiemanuong.com/home/f56/do...hau-13k-67442/ - thanhkien92 - 2g28PM - 0L,2T.
  61. http://diadiemanuong.com/home/f56/ny...ng-tien-67445/ - thanhkien92 - 3g49PM - 0L,1T.
  62. http://diadiemanuong.com/home/f56/bun-bo-16k-67447/ - thanhkien92 - 4g19PM - 0L,1T.
  63. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...da-nang-67450/ - danhpham - 4g36PM - 0L,0T.
  64. http://diadiemanuong.com/home/f56/ph...ieu-mua-67451/ - thanhkien92 - 4g51PM - 0L,1T.
  65. http://diadiemanuong.com/home/f56/ca...da-them-67452/ - danhpham - 4g59PM - 0L,0T.
  66. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...thit-bo-67453/ - danhpham - 5g18PM - 0L,1T.
  67. http://diadiemanuong.com/home/f56/la...ho-biet-67454/ - thanhkien92 - 5g37PM - 0L,2T.
  68. http://diadiemanuong.com/home/f56/de...ron-cay-67455/ - thanhkien92 - 6g08PM - 0L,2T.
  69. http://diadiemanuong.com/home/f56/18...i-tuong-67461/ - danhpham - 11g27PM - 0L,0T.
  70. http://diadiemanuong.com/home/f56/hi...ra-xanh-67462/ - tinyfairy - 11g37PM - 0L,2T.
  71. http://diadiemanuong.com/home/f56/ke...t-luong-67464/ - thanhkien92 - 11g45PM - 0L,1T.
  Chủ nhật, ngày 28 tháng 9 năm 2014.
  72. http://diadiemanuong.com/home/f56/oc...t-luong-67465/ - danhpham - 0g18AM - 0L,1T.
  73. http://diadiemanuong.com/home/f56/ha...-gia-re-67466/ - danhpham - 0g49AM - 0L,0T.
  74. http://diadiemanuong.com/home/f56/bo...n-8-3-a-67467/ - danhpham - 1g14AM - 0L,0T.
  75. http://diadiemanuong.com/home/f56/mo...luong-_-67468/ - danhpham - 1g48AM - 0L,2T.
  76. http://diadiemanuong.com/home/f56/te...-mem-__-67481/ - max024 - 6g01AM - 0L,0T.
  77. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...hai-san-67470/ - thanhkien92 - 10g57PM - 0L,2T.
  78. http://diadiemanuong.com/home/f56/lu...ai-loan-67472/ - thanhkien92 - 12g29PM - 0L,2T.
  79. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...-re-12k-67473/ - thanhkien92 - 1g07PM - 0L,0T.
  80. http://diadiemanuong.com/home/f56/ke...ng-ngan-67476/ - thanhkien92 - 2g11PM - 0L,0t.
  81. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...lan-2-a-67477/ - thanhkien92 - 3g28PM - 0L,1T.
  82. http://diadiemanuong.com/home/f56/ca...n-duong-67482/ - danhpham - 6g13PM - 0L,0T.
  83. http://diadiemanuong.com/home/f56/go...-gia-re-67484/ - danhpham - 6g32PM - 0L,0T.
  84. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...xom-dao-67485/ - thanhkien92 - 6g55PM - 0L,0T.
  85. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...-cu-meo-67486/ - thanhkien92 - 6g56PM - 0L,1T.
  86. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...ng-dieu-67488/ - danhpham - 7g03PM - 0L,1T.
  87. http://diadiemanuong.com/home/f56/st...ia-viet-67490/ - danhpham - 7g34PM - 0L,1T.
  88. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...n-thuoc-67491/ - danhpham - 7g55PM - 0L,1T.
  89. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...nh-dang-67494/ - danhpham - 8g26PM - 0L,1T.
  90. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...ong-hem-67503/ - danhpham - 10g55PM - 0L,0T.
  91. http://diadiemanuong.com/home/f56/th...o-chien-67504/ - thanhkien92 - 10g10PM - 0L,1T.
  92. http://diadiemanuong.com/home/f56/va...ng-quan-67505/ - danhpham - 10g16PM - 0L,0T.
  93. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...en-pate-67502/ - thanhkien92 - 10g40PM - 0L,3T.
  94. http://diadiemanuong.com/home/f56/ph...ot-dong-67506/ - thanhkien92 - 11g20PM - 0L,4T.
  95. http://diadiemanuong.com/home/f56/co...kim-anh-67508/ - thanhkien92 - 11g31PM - 0L,1T.
  96. http://diadiemanuong.com/home/f56/fo...ong-3-a-67509/ - danhpham - 11g31PM - 0L,5T.
  97. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...xom-dao-67500/ - thanhkien92 - 11g35PM - 0L,1T.
  98. http://diadiemanuong.com/home/f56/co...eu-ngon-67510/ - danhpham - 11g41PM - 0L,3T.
  99. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...g-phong-67511/ - thanhkien92 - 11g42PM - 0L,3T.
  100. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...ua-chon-67512/ - danhpham - 11g45PM - 0L,0T.
  101. http://diadiemanuong.com/home/f56/cake-ale-cafe-67513/ - danhpham - 11g56PM - 0L,1T.
  Tổng kết : tuần 3 (22/09 - 28/09)
  Chốt like lúc : 15g00 ngày 30/09/2014 - Nếu 2 bài có cùng số L hoặc số T, sẽ tính bài có thời gian đăng bài sớm hơn.

  Số lượng bài review: 101 bài.

  Bài viết được "Cám ơn - Số T" nhiều nhất trong tuần: 6 cám ơn.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/re...hong-re-67171/ - Chubby - 11g31AM - 5L,6T.

  Bài viết được "Like - Số L" nhiều nhất trong tuần: 112 Likes.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...uoi-ban-67431/ - thanhkien92 - 3g33AM - 112L,2T.


  Gỉải thưởng nóng thứ nhất : danhpham - 42 bài viết.


  Gỉải thưởng nóng thứ hai : thanhkien92 - 39 bài viết.


  Thành viên đang tạm thời gửi bài nhiều nhất: danhpham - 42 bài viết.

  Chi tiết về giải thưởng nóng :


  >>tham khảo tại đây<<
  Lần sửa cuối bởi wolf1990, ngày 07-10-2014 lúc 02:52 PM.

 2. Xem thêm review nổi bật khác

 3. #2
  wolf1990's Avatar
  Tham gia
  Nov 2011
  Bài viết
  1,988
  __________________________________________________ _

  Tuần 4 (29/09 - 06/10)

  Thứ hai, ngày 29 tháng 9 năm 2014.
  1. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...e-duong-67514/ - danhpham - 0g01AM - 0L,2T.
  2. http://diadiemanuong.com/home/f56/%E...%93-toi-67541/ - cocasuki - 11g42AM - 177L,11T.
  3. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...ap-uyen-67578/ - cocasuki - 7g09PM - 1L,0T.
  4. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...uan-hon-67579/ - cocasuki - 7g20PM - 0L,1T
  5. http://diadiemanuong.com/home/f56/quan-suon-cay-67580/ - cocasuki - 7g30PM - 1L,0T
  6. http://diadiemanuong.com/home/f56/quan-phong-cua-67582/ - cocasuki - 7g36PM - 0L,1T.
  7. http://diadiemanuong.com/home/f56/quan-cafe-fig-67583/ - cocasuki - 7g43PM - 1L,0T.
  8. http://diadiemanuong.com/home/f56/20...re-chan-67585/ - cocasuki - 8g13PM - 0L,0T.
  9. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...phu-lam-67586/ - cocasuki - 8g28PM - 0L,2T.
  10. http://diadiemanuong.com/home/f56/th...im-cuoi-67587/ - cocasuki - 8g32PM - 1L,0T.
  11. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...hat-han-67588/ - cocasuki - 9g06PM - 0L,1T.
  12. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...ong-tay-67591/ - cocasuki - 9g36PM - 0L,1T.
  13. http://diadiemanuong.com/home/f56/th...-la-day-67593/ - cocasuki - 10g26PM - 0L,2T.
  14. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...ang-yen-67595/ - cocasuki - 10g45PM - 0L,0T.
  15. http://diadiemanuong.com/home/f56/%7...san-bay-67596/ - phagioidaisu - 10g54PM - 0L,2T.
  16. http://diadiemanuong.com/home/f56/re...n-va-re-67598/ - gin2711 - 10g58PM - 0L,0T.
  17. http://diadiemanuong.com/home/f56/re...ta-uyen-67597/ - sweetcandy8x - 10g59PM - 0L,0T.
  18. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...-van-sy-67599/ - cocasuki - 11g16PM - 0L,1T.
  19. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...nhu-5-a-67600/ - tonynguyen1589 - 11g21PM - 10L,5T.
  Thứ ba, ngày 30 tháng 9 năm 2014.
  20. http://diadiemanuong.com/home/f56/ph...yet-voi-67605/ - ToNyNguyễn - 0g31AM - 597L,49T.
  21. http://diadiemanuong.com/home/f56/sa...sai-gon-67608/ - KhôngAi - 8g00AM - 0L,6T (mất hình).
  22. http://diadiemanuong.com/home/f56/co...ve-sinh-67656/ - thanhkien92 - 7g04PM - 0L,1T.
  23. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...oa-binh-67657/ - thanhkien92 - 7g19PM - 0L,0T.
  24. http://diadiemanuong.com/home/f56/xa...gia-quy-67658/ - cocasuki - 7g30PM - 0L,1T.
  25. http://diadiemanuong.com/home/f56/da...gi-ngon-67660/ - cocasuki - 7g48PM - 1L,0T.
  26. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...-con-ky-67661/ - cocasuki - 7g58PM - 1L,0T.
  27. http://diadiemanuong.com/home/f56/mi...oc-cafe-67662/ - cocasuki - 8g16PM - 1L,0T.
  28.
  29. http://diadiemanuong.com/home/f56/nh...gon-3-a-66788/ - LeonTran - 8g30PM - 4L,2T.
  30. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...h-xuyen-67663/ - cocasuki - 8g30PM - 1L,0T.
  31. http://diadiemanuong.com/home/f56/ve...-da-lat-67665/ - cocasuki - 8g58PM - 0L,0T.
  32. http://diadiemanuong.com/home/f56/co...am-thuc-67666/ - cocasuki - 9g13PM - 0L,2T.
  33. http://diadiemanuong.com/home/f56/ke...e-huong-67667/ - cocasuki - 9g29PM - 0L,4T.
  34. http://diadiemanuong.com/home/f56/th...u-da-ve-67669/ - cocasuki - 9g50PM - 0L,1T.
  35. http://diadiemanuong.com/home/f56/nh...oa-khai-67670/ - cocasuki - 9g59PM - 0L,0T.
  36. http://diadiemanuong.com/home/f56/re...oi-bung-67671/ - setlontg94 - 10g09PM - 0L,2T.
  37. http://diadiemanuong.com/home/f56/ca...i-nhiem-67672/ - cocasuki - 10g13PM - 0L,0T.
  38. http://diadiemanuong.com/home/f56/buffet-gao-67673/ - cocasuki - 10g24PM - 0L,1T.
  39. http://diadiemanuong.com/home/f56/bo...e-duong-67676/ - danhpham - 11g37PM - 0L,2T.
  Thứ tư, ngày 1 tháng 10 năm 2014.
  40. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...h-phung-67677/ - danhpham - 0g02PM - 0L,3T.
  41. http://diadiemanuong.com/home/f56/ha...ang-3-a-67679/ - yuki_korosu - 0g47PM - 0L,10T.
  42. http://diadiemanuong.com/home/f56/go...ngon-re-67680/ - danhpham - 2g06PM - 0L,2T.
  43. http://diadiemanuong.com/home/f56/la...chang-d-67688/ - LeonTran - 11g27PM - 2L,3T.
  44. http://diadiemanuong.com/home/f56/com-tam-duoc-67696/ - thanhkien92 - 1g49PM - 0L,1T.
  45. http://diadiemanuong.com/home/f56/ma...i-yummy-67701/ - NiseagKawaii - 2g41PM - 70L,0T.
  46. http://diadiemanuong.com/home/f56/ca...sai-gon-67715/ - thanhkien92 - 5g52PM - 0L,1T.
  47. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...phu-lam-67728/ - thanhkien92 - 8g44PM - 0L,1T.
  48. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...-gia-6k-67732/ - danhpham - 10g02PM - 0L,1T.
  49. http://diadiemanuong.com/home/f56/ti...ad-talk-67733/ - thanhkien92 - 10g28PM - 0L,2T.
  50. http://diadiemanuong.com/home/f56/bo...eu-ngon-67734/ - danhpham - 10g33PM - 307L,9T.
  51. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...co-199k-67735/ - cocasuki - 10g35PM - 0L,1T.
  52. http://diadiemanuong.com/home/f56/uo...may-bay-67736/ - cocasuki - 10g53PM - 0L,0T.
  53. http://diadiemanuong.com/home/f56/vu...-phuong-67737/ - cocasuki - 10g59PM - 0L,1T.
  54. http://diadiemanuong.com/home/f56/cafe-nen-67738/ - cocasuki - 11g16PM - 0L,0T.
  56. http://diadiemanuong.com/home/f56/ti...uoi-hoa-67739/ - thanhkien92 - 11g17PM - 0L,2T.
  57. http://diadiemanuong.com/home/f56/pi...-de-thu-67740/ - thanhkien92 - 11g31PM - 0L,1T.
  Thứ sáu, ngày 3 tháng 10 năm 2014.
  66. http://diadiemanuong.com/home/f56/da...t-luong-67800/ - danhpham - 0g01AM - 0L,3T.
  67. http://diadiemanuong.com/home/f56/hu...ang-25k-67802/ - danhpham - 0g14AM - 0L,2T.
  68. http://diadiemanuong.com/home/f56/ca...ong-gio-67804/ - danhpham - 4g54AM - 0L,0T.
  69. http://diadiemanuong.com/home/f56/ha...ko-dinh-67805/ - danhpham - 5g11AM - 0L,2T.
  70. http://diadiemanuong.com/home/f56/co...ba-dinh-67806/ - danhpham - 5g27AM - 12L,1T.
  71. http://diadiemanuong.com/home/f56/re...3-000-a-67825/ - Chubby - 1g11PM - 8L,2T.
  72. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...im-lien-67835/ - cocasuki - 7g32PM - 1L,1T.
  73. http://diadiemanuong.com/home/f56/han-pho-67836/ - cocasuki - 7g43PM - 1L,1T.
  74. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...mon-hue-67837/ - cocasuki - 7g49PM - 0L,2T.
  75. http://diadiemanuong.com/home/f56/nh...g-khoai-67838/ - cocasuki - 8g00PM - 1L,0T.
  76. http://diadiemanuong.com/home/f56/cafe-tay-tang-67840/ - cocasuki - 8g09PM - 1L,0T.
  77. http://diadiemanuong.com/home/f56/xe-lam-bistro-67842/ - cocasuki - 8g20PM - 1L,0T.
  78. http://diadiemanuong.com/home/f56/di...-saigon-67843/ - LeonTran - 8g21PM - 1L,2T.
  79. http://diadiemanuong.com/home/f56/nh...ch-vien-67844/ - cocasuki - 8g30PM - 0L,0T.
  80. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...an-cang-67845/ - cocasuki - 8g43PM - 1L,0T.
  81. http://diadiemanuong.com/home/f56/xo...-co-yen-67846/ - cocasuki - 8g47PM - 0L,1T.
  82. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...3-ha-no-67847/ - cocasuki - 8g55PM - 0L,1T.
  83. http://diadiemanuong.com/home/f56/la...inh-chu-67848/ - cocasuki - 9g01PM - 0L,1T.
  84. http://diadiemanuong.com/home/f56/nh...reperie-67849/ - LeonTran - 9g11PM - 1L,3T.
  85. http://diadiemanuong.com/home/f56/cafe-coi-xua-67850/ - cocasuki - 9g13PM - 1L,0T.
  86. http://diadiemanuong.com/home/f56/nh...n-phong-67851/ - LeonTran - 9g36PM - 1L,1T.
  87. http://diadiemanuong.com/home/f56/nh...aravell-67852/ - cocasuki - 9g39PM - 0L,1T.
  88. http://diadiemanuong.com/home/f56/bun-dau-vung-67853/ - cocasuki - 10g05PM - 0L,1T.
  89. http://diadiemanuong.com/home/f56/ki...nh-vien-67854/ - thanhkien92 - 10g22PM - 0L,0T.
  90. http://diadiemanuong.com/home/f56/cafe-moca-67856/ - cocasuki - 10g34PM - 0L,0T.
  91. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...n-hotel-67857/ - thanhkien92 - 10g38PM - 0L,1T.
  92. http://diadiemanuong.com/home/f56/ca...ng-thao-67858/ - cocasuki - 10g52PM - 0L,0T.
  93. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...do-su-p-67862/ - danhpham - 11g43PM - 0L,0T.
  94. http://diadiemanuong.com/home/f56/re...a-chieu-67863/ - Chubby - 11g46PM - 2L,8T.
  Thứ bảy, ngày 4 tháng 10 năm 2014.
  95. http://diadiemanuong.com/home/f56/bun-dau-vung-67864/ - danhpham - 0g08AM - 0L,0T.
  96. http://diadiemanuong.com/home/f56/si...so-10-a-67874/ - thanhkien92 - 1g08AM - 0L,1T.
  97. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...t-luong-67865/ - danhpham - 1g11AM - 0L,2T.
  98. http://diadiemanuong.com/home/f56/tt...iet-nam-67866/ - thanhkien92 - 3g06AM - 0L,1T.
  99. http://diadiemanuong.com/home/f56/mu...a-trang-67878/ - cocasuki - 4g37PM - 0L,1T.
  100. http://diadiemanuong.com/home/f56/cu...o-113-a-67879/ - cocasuki - 4g49PM - 0L,1T.
  101. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...van-cau-67880/ - cocasuki - 5g02PM - 0L,0T.
  102.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...-mat-ca-67881/ - cocasuki - 5g09PM - 0L,0T.
  103.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/vi...sieu-do-67882/ - cocasuki - 5g24PM - 0L,1T.
  104. http://diadiemanuong.com/home/f56/bo...o-chieu-67883/ - cocasuki - 5g39PM - 0L,0T.
  105.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...c-nuong-67885/ - cocasuki - 7g37PM - 0L,0T.
  106.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/ke...at-hinh-67886/ - cocasuki - 7g43PM - 0L,0T.
  107.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/oc-ck-67887/ - cocasuki - 7g50PM - 0L,0T.
  108.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/vi...ng-dinh-67888/ - cocasuki - 8g00PM - 0L,0T.
  109. http://diadiemanuong.com/home/f56/nh...a-trang-67889/ - cocasuki - 8g08PM - 0L,0T.
  110.
  111.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...g-nghia-67890/ - cocasuki - 8g10PM - 0L,0T.
  112.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...inh-goc-67891/ - cocasuki - 8g47PM - 0L,0T.
  113.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...ai-hanh-67892/ - cocasuki - 9g00PM - 1L,0T.
  114.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/lau-ngoi-67893/ - cocasuki - 9g09PM - 1L,0T.
  115.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/hoa-moc-lan-67895/ - cocasuki - 9g30PM - 0L,0T.
  116. http://diadiemanuong.com/home/f56/hi...-coffee-67896/ - cocasuki - 9g35PM - 1L,0T.
  117. http://diadiemanuong.com/home/f56/shibuya-wagon-67897/ - cocasuki - 9g39PM - 1L,0T.
  118. http://diadiemanuong.com/home/f56/nu...h-mr-vu-67898/ - cocasuki - 9g50PM - 0L,0T.
  119. http://diadiemanuong.com/home/f56/ke...iep-4-a-67899/ - thanhkien92 - 9g55PM - 0L,0T.
  120. http://diadiemanuong.com/home/f56/co...sai-gon-67900/ - cocasuki - 10g56PM - 0L,0T.
  121. http://diadiemanuong.com/home/f56/hu...uoi-hoa-67901/ - cocasuki - 10g07PM - 0L,0T.
  122. http://diadiemanuong.com/home/f56/ti...taurant-67902/ - cocasuki - 10g11PM - 0L,0T.
  123. http://diadiemanuong.com/home/f56/ph...ieng-q6-67903/ - cocasuki - 10g20PM - 0L,1T.
  124. http://diadiemanuong.com/home/f56/ke...eu-ngon-67904/ - thanhkien92 - 10g30PM - 0L,1T.
  125. http://diadiemanuong.com/home/f56/do...ng-quan-67907/ - cocasuki - 10g52PM - 0L,0T.
  126. http://diadiemanuong.com/home/f56/ph...oi-sang-67908/ - cocasuki - 10g59PM - 0L,0T.
  127. http://diadiemanuong.com/home/f56/co...-me-nau-67909/ - cocasuki - 11g10PM - 0L,0T.
  128. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...a-ghien-67910/ - cocasuki - 11g30PM - 1L,0T.
  129. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...t-luong-67912/ - cocasuki - 11g30PM - 0L,0T.
  130. http://diadiemanuong.com/home/f56/banh-khot-12k-67913/ - thanhkien92 - 11g36PM - 0L,0T..
  131. http://diadiemanuong.com/home/f56/nh...uc-kien-67914/ - cocasuki - 11g53PM - 0L,0T.
  132. http://diadiemanuong.com/home/f56/cafe-vuon-da-67915/ - cocasuki - 11g59PM - 0L,0T.
  Chủ Nhật, ngày 5 tháng 10 năm 2014.
  133. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...gia-12k-67916/ - thanhkien92 - 0g18AM - 0L,0T.
  134. http://diadiemanuong.com/home/f56/hi...n-chang-67917/ - cocasuki - 10g00AM - 0L,3T.
  135. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...-thuong-67918/ - cocasuki - 10g16AM - 0L,0T.
  136. http://diadiemanuong.com/home/f56/mo...can-gio-67919/ - thanhkien92 - 10g43AM - 0L,1T.
  137. http://diadiemanuong.com/home/f56/48-bistro-67920/ - cocasuki - 11g08AM - 0L,0T.
  138. http://diadiemanuong.com/home/f56/ph...van-thu-67921/ - thanhkien92 - 11g16AM - 0L,1T.
  139.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/bo...-cu-chi-67922/ - cocasuki - 11g20AM - 1L,1T.
  140. http://diadiemanuong.com/home/f56/co...ui-tinh-67923/ - thanhkien92 - 11g40AM - 0L,1T.
  141. http://diadiemanuong.com/home/f56/ha...st-food-67930/ - thanhkien92 - 1g10AM - 0L,0T.
  142. http://diadiemanuong.com/home/f56/kimchi-kimch-67935/ - cocasuki - 4g14PM - 1L,0T.
  143. http://diadiemanuong.com/home/f56/sh...n-tuyet-67936/ - thanhkien92 - 4g26PM - 0L,0T.
  144. http://diadiemanuong.com/home/f56/oc...-re-20k-67938/ - cocasuki - 4g41PM - 0L,0T.
  145. http://diadiemanuong.com/home/f56/bamboo-sushi-67937/ - cocasuki - 4g30PM - 0L,0T.
  146. http://diadiemanuong.com/home/f56/da...-coffee-67939/ - cocasuki - 5g01PM - 0L,0T.
  147.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/ra...-truong-67940/ - cocasuki - 5g14PM - 0L,0T.
  148.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/ro...arbecue-67941/ - cocasuki - 5g38PM - 0L,0T.
  149. http://diadiemanuong.com/home/f56/tr...ng-khoi-67942/ - thanhkien92 - 5g46PM - 0L,0T.
  150. http://diadiemanuong.com/home/f56/cafe-story-m-67943/ - cocasuki - 5g48PM - 1L,0T.
  151. http://diadiemanuong.com/home/f56/s-cafe-67944/ - cocasuki - 5g54PM - 1L,0T.
  152. http://diadiemanuong.com/home/f56/vi...ieng-q6-67946/ - cocasuki - 7g39PM - 0L,1T.
  153. http://diadiemanuong.com/home/f56/si...-xe-lua-67947/ - thanhkien92 - 7g59PM - 0L,1T.
  154. http://diadiemanuong.com/home/f56/al...t-luong-67948/ - danhpham - 8g07PM - 0L,2T.
  155. http://diadiemanuong.com/home/f56/q-...hoi-bai-67949/ - danhpham - 8g11PM - 0L,0T.
  156.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/vat-quan-2-a-67950/ - danhpham - 8g21PM - 0L,0T.
  157. http://diadiemanuong.com/home/f56/la...lau-doi-67951/ - cocasuki - 8g21PM - 0L,0T.
  158. http://diadiemanuong.com/home/f56/ph...ran-phu-67952/ - thanhkien92 - 8g22PM - 0L,2T.
  159. http://diadiemanuong.com/home/f56/kh...-ban-co-67953/ - danhpham - 8g31PM - 0L,0T.
  160. http://diadiemanuong.com/home/f56/che-campuchia-67955/ - thanhkien92 - 8g35PM - 0L,1T.
  161. http://diadiemanuong.com/home/f56/nana%27s-creps-67954/ - danhpham - 8g38PM - 0L,1T.
  162. http://diadiemanuong.com/home/f56/tram-cafe-67956/ - cocasuki - 8g47PM - 0L,0T.
  163. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...e-thuot-67957/ - danhpham - 8g47PM - 0L,1T.
  164. http://diadiemanuong.com/home/f56/ki...-chuyen-67959/ - thanhkien92 - 8g56PM - 0L,1T.
  165. http://diadiemanuong.com/home/f56/kh...h-xuyen-67960/ - danhpham - 8g56PM - 0L,0T.
  166. http://diadiemanuong.com/home/f56/do-do-67961/ - cocasuki - 9g02PM - 0L,0T.
  167. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...anh-moi-67962/ - danhpham - 9g08PM - 0L,0T.
  168.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/ca...uan-8-a-67963/ - danhpham - 9g09PM - 0L,0T.
  169. http://diadiemanuong.com/home/f56/cafe-din-67964/ - cocasuki - 9g14PM - 0L,0T.
  170. http://diadiemanuong.com/home/f56/ca...e-thuot-67965/ - danhpham - 9g20PM - 0L,0T.
  171.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/coffee-bean-67966/ - danhpham - 9g23PM - 0L,0T.
  172.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/ve...uoi-moi-67967/ - danhpham - 9g31PM - 0L,0T.
  173. http://diadiemanuong.com/home/f56/do...s-pizza-67968/ - danhpham - 9g39PM - 0L,0T.
  174. http://diadiemanuong.com/home/f56/o2-cafe-67969/ - cocasuki - 9g49PM - 0L,0T.
  175. http://diadiemanuong.com/home/f56/cafe-hatvala-67970/ - danhpham - 9g51PM - 0L,0T.
  176.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/hi...-coffee-67971/ - danhpham - 9g55PM - 0L,0T.
  177.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/lau-huu-nghi-67972/ - danhpham - 10g04PM - 0L,0T.
  178. http://diadiemanuong.com/home/f56/ya...-matcha-67984/ - danhpham - 10g10PM - 0L,1T.
  179. http://diadiemanuong.com/home/f56/xe...u-plaza-67974/ - danhpham - 10g11PM - 0L,1T.
  180.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/gioi-tau-hu-67986/ - danhpham - 10g18PM - 0L,1T.
  181. http://diadiemanuong.com/home/f56/oc...ui-vien-67975/ - danhpham - 10g21PM - 0L,1T.
  182. http://diadiemanuong.com/home/f56/oc...-gia-re-67976/ - danhpham - 10g27PM - 0L,1T.
  183. http://diadiemanuong.com/home/f56/xoi-la-chuoi-67987/ - danhpham - 10g28PM - 0L,0T.
  184. http://diadiemanuong.com/home/f56/paris-baguette-67977/ - danhpham - 10g37PM - 0L,0T.
  185. http://diadiemanuong.com/home/f56/nh...l-house-67978/ - danhpham - 10g49PM - 0L,0T.
  186. http://diadiemanuong.com/home/f56/xe...on-ngon-67981/ - danhpham - 11g00PM - 0L,1T.
  187. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...do-musa-67982/ - cocasuki - 11g07PM - 1L,0T.
  188. http://diadiemanuong.com/home/f56/ci...ien-loi-67989/ - danhpham - 11g43PM - 0L,1T.
  189. http://diadiemanuong.com/home/f56/fr...mat-mat-67924/ - cocasuki - 11g46PM - 0L,0T.
  190. http://diadiemanuong.com/home/f56/tr...ai-loan-67990/ - danhpham - 11g51PM - 0L,0T.
  191.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/la...an-kieu-67993/ - danhpham - 11g54PM - 0L,0T.
  192. http://diadiemanuong.com/home/f56/mc...uan-6-a-67925/ - cocasuki - 12g01PM - 0L,1T.
  193.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/ho...-garden-67926/ - cocasuki - 12g19PM - 0L,1T.
  194. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...ng-sung-67927/ - cocasuki - 12g28PM - 0L,0T.
  195. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...on-nuoc-67928/ - cocasuki - 12g38PM - 0L,1T.
  Thứ hai, ngày 6 tháng 10 năm 2014.
  196. http://diadiemanuong.com/home/f56/oc...ong-duc-67994/ - thanhkien92 - 1g30AM - 0L,1T.
  297. http://diadiemanuong.com/home/f56/da...ba-trai-67995/ - Mèo Mụp - 6g51AM - 23L,2T.
  198. http://diadiemanuong.com/home/f56/du...uc-canh-68005/ - thanhkien92 - 8g35AM - 0L,1T.
  199. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...-ba-bac-67998/ - thanhkien92 - 9g24AM - 0L,1T.
  200.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/ca...-bolero-68000/ - dara - 9g59AM - 0L,0T.
  201. http://diadiemanuong.com/home/f56/al...n-tuyet-68002/ - thanhkien92 - 10g06AM - 0L,1T.
  202. http://diadiemanuong.com/home/f56/to...t-luong-68063/ - thanhkien92 - 10g30AM - 0L,0T.
  203. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...si-lien-68011/ - thanhkien92 - 11g10AM - 0L,0T.
  204. http://diadiemanuong.com/home/f56/why-not-coffee-68014/ - thanhkien92 - 11g22AM - 0L,1T.
  205. http://diadiemanuong.com/home/f56/pe...an-vuon-68012/ - dhtlucky - 11g22AM - 0L,0T.
  206. http://diadiemanuong.com/home/f56/ho...non-2-a-68017/ - thanhkien92 - 11g41AM - 0L,1T.
  207. http://diadiemanuong.com/home/f56/sky-garden-bbq-68018/ - cocasuki - 11g46AM - 0L,1T.
  208. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...lau-doi-68020/ - cocasuki - 11g57AM - 0L,1T.
  209. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...ong-que-68021/ - cocasuki - 0g15PM - 0L,0T.
  210. http://diadiemanuong.com/home/f56/galbi-brothers-68022/ - cocasuki - 0g22PM - 0L,0T.
  211. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...inh-dan-68029/ - cocasuki - 2g23PM - 1L,0T.
  212. http://diadiemanuong.com/home/f56/nh...vi-viet-68033/ - cocasuki - 2g41PM - 0L,0T.
  213. http://diadiemanuong.com/home/f56/vu...ung-tau-68034/ - cocasuki - 3g08PM - 1L,0T.
  214. http://diadiemanuong.com/home/f56/ca...sai-gon-68035/ - thanhkien92 - 3g15PM - 0L,0T.
  215. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...che-vip-68037/ - cocasuki - 3g21PM - 1L,0T.
  216. http://diadiemanuong.com/home/f56/ca...hem-nho-68038/ - cocasuki - 3g34PM - 1L,0T.
  217. http://diadiemanuong.com/home/f56/ae...ui-tien-68039/ - thanhkien92 - 3g45PM - 1L,0T.
  218. http://diadiemanuong.com/home/f56/nh...t-luong-68041/ - thanhkien92 - 4g13PM - 0L,0T.
  219. http://diadiemanuong.com/home/f56/go...-phuong-68047/ - thanhkien92 - 5g14PM - 0L,0T.
  220. http://diadiemanuong.com/home/f56/go...an-kiep-68048/ - thanhkien92 - 5g36PM - 0L,0T.
  221. http://diadiemanuong.com/home/f56/cafe-dang-xua-68049/ - cocasuki - 6g03PM - 0L,0T.
  222. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...-xe-lua-68051/ - thanhkien92 - 6g20PM - 0L,0T.
  223. http://diadiemanuong.com/home/f56/du...n-xuong-68050/ - cocasuki - 6g21PM - 0L,2T.
  224. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...ung-tau-68052/ - cocasuki - 6g29PM - 0L,0T.
  225. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...ong-ten-68053/ - cocasuki - 6g44PM - 0L,0T.
  226. http://diadiemanuong.com/home/f56/su...n-phuoc-68055/ - thanhkien92 - 6g51PM - 0L,0T.
  227. http://diadiemanuong.com/home/f56/ga...-dam-da-68059/ - thanhkien92 - 7g27PM - 0L,0T.
  228. http://diadiemanuong.com/home/f56/ha...ue-tinh-68061/ - thanhkien92 - 7g45PM - 0L,1T.
  229. http://diadiemanuong.com/home/f56/ph...i-tieng-68060/ - thanhkien92 - 7g48PM - 0L,0T.
  230. http://diadiemanuong.com/home/f56/co...ost-bai-68062/ - cocasuki - 8g21PM - 0L,0T.
  231. http://diadiemanuong.com/home/f56/oc...u-lam-d-68064/ - cocasuki - 8g33PM - 0L,0T.
  232. http://diadiemanuong.com/home/f56/giac-ngo-quan-68066/ - cocasuki - 8g47PM - 0L,0T.
  233. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...ng-muoi-68067/ - cocasuki - 8g59PM - 0L,0T.
  234. http://diadiemanuong.com/home/f56/cafe-o-cap-68069/ - cocasuki - 9g07PM - 0L,0T.
  235. http://diadiemanuong.com/home/f56/quan-mai-la-68072/ - cocasuki - 9g30PM - 0L,0T.
  236. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...n-thanh-68074/ - thanhkien92 - 9g33PM - 0L,1T.
  237. http://diadiemanuong.com/home/f56/to...oi-ngay-68073/ - danhpham - 9g37PM - 0L,0T.
  238. http://diadiemanuong.com/home/f56/ca...moi-goi-68075/ - thanhkien92 - 9g44PM - 0L,0T.
  239. http://diadiemanuong.com/home/f56/va...e-thuot-68076/ - danhpham - 9g45PM - 0L,0T.
  240. http://diadiemanuong.com/home/f56/xo...ien-bac-68077/ - thanhkien92 - 9g45PM - 0L,0T.
  241. http://diadiemanuong.com/home/f56/sang-binh-dan-68078/ - cocasuki - 9g46PM - 0L,1T.
  242. http://diadiemanuong.com/home/f56/va...eu-ngon-68079/ - danhpham - 9g51PM - 0L,0T.
  243. http://diadiemanuong.com/home/f56/bo...-phuong-68080/ -68079/ - danhpham - 9g59PM - 0L,0T.
  244. http://diadiemanuong.com/home/f56/cafe-non-nuoc-68081/ - cocasuki - 10g03PM - 0L,0T.
  245. http://diadiemanuong.com/home/f56/to...-gia-re-68083/ - danhpham - 10g06PM - 0L,0T.
  246. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...ien-xao-68084/ - thanhkien92 - 10g07PM - 0L,0T.
  247. http://diadiemanuong.com/home/f56/dac-san-hoi-68087/ - thanhkien92 - 10g12PM - 0L,0T.
  248. http://diadiemanuong.com/home/f56/ke...hoc-tro-68089/ - thanhkien92 - 10g15PM - 0L,0T.
  249. http://diadiemanuong.com/home/f56/co...sai-gon-68088/ - danhpham - 10g18PM - 0L,1T.
  250. http://diadiemanuong.com/home/f56/vu...-cha-va-68091/ - danhpham - 10g23PM - 0L,0T.
  251. http://diadiemanuong.com/home/f56/da...t-nuong-68092/ - thanhkien92 - 10g24PM - 0L,0T.
  252. http://diadiemanuong.com/home/f56/ng...tim-3-a-68093/ - thanhkien92 - 10g27PM - 0L,1T.
  253. http://diadiemanuong.com/home/f56/pho-lan-68094/ - thanhkien92 - 10g28PM - 0L,0T.
  254. http://diadiemanuong.com/home/f56/kh...e-thuot-68095/ - danhpham - 10g30PM - 0L,0T.
  255. http://diadiemanuong.com/home/f56/nu...gia-10k-68096/ - thanhkien92 - 10g34PM - 0L,0T.
  256. http://diadiemanuong.com/home/f56/lotteria-68100/ - danhpham - 10g36PM - 0L,0T.
  257. http://diadiemanuong.com/home/f56/th...a-chinh-68098/ - cocasuki - 10g37PM - 1L,1T.
  258. http://diadiemanuong.com/home/f56/go...-xe-lua-68099/ - thanhkien92 - 10g38PM - 0L,0T.
  259. http://diadiemanuong.com/home/f56/th...-mehyco-68103/ - danhpham - 10g40PM - 0L,1T.
  260. http://diadiemanuong.com/home/f56/th...inh-dan-68101/ - thanhkien92 - 10g40PM - 0L,0T.
  261. http://diadiemanuong.com/home/f56/che-sinh-vien-68102/ - thanhkien92 - 10g43PM - 0L,0T.
  262. http://diadiemanuong.com/home/f56/nh...g-khanh-68105/ - danhpham - 10g47PM - 0L,0T.
  263. http://diadiemanuong.com/home/f56/lau-94-a-68107/ - cocasuki - 10g48PM - 0L,0T.
  264. http://diadiemanuong.com/home/f56/qu...iem-bmt-68108/ - danhpham - 10g52PM - 0L,0T.
  265. http://diadiemanuong.com/home/f56/oc...n-thuan-68109/ - thanhkien92 - 10g53PM - 0L,0T.
  266. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...iet-dat-68110/ - thanhkien92 - 10g54PM - 0L,3T.
  267. http://diadiemanuong.com/home/f56/co...inh-dan-68112/ - thanhkien92 - 10g57PM - 0L,0T.
  268. http://diadiemanuong.com/home/f56/bu...ng-xanh-68113/ - cocasuki - 10g58PM - 0L,0T.
  269. http://diadiemanuong.com/home/f56/hon-ky-mi-gia-68115/ - thanhkien92 - 11g02PM - 0L,0T.
  270. http://diadiemanuong.com/home/f56/gao-goi-mon-68116/ - cocasuki - 11g02PM - 0L,0T.
  271. http://diadiemanuong.com/home/f56/lang-long-son-68097/ - danhpham - 11g02PM - 0L,0T.
  272. http://diadiemanuong.com/home/f56/moricafe-68117/ - cocasuki - 11g10PM - 0L,0T.
  273. http://diadiemanuong.com/home/f56/cafe-mimosa-68119/ - cocasuki - 11g14PM - 0L,0T.
  274. http://diadiemanuong.com/home/f56/com-tam-68121/ - cocasuki - 11g22PM - 0L,0T.
  275. http://diadiemanuong.com/home/f56/ha...inh-cau-68123/ - cocasuki - 11g26PM - 0L,0T.
  276. http://diadiemanuong.com/home/f56/na...rai-cay-68126/ - cocasuki - 11g29PM - 0L,0T.
  277. http://diadiemanuong.com/home/f56/nh...-palace-68125/ - thanhkien92 - 11g30PM - 0L,0T.
  278. http://diadiemanuong.com/home/f56/be...anh-xeo-68127/ - cocasuki - 11g41PM - 0L,0T.
  279. http://diadiemanuong.com/home/f56/re...n-ghien-68128/ - gin2711 - 11g41PM - 0L,0T.
  280. http://diadiemanuong.com/home/f56/ch...re-ngon-68129/ - cocasuki - 11g45PM - 0L,0T.
  281. http://diadiemanuong.com/home/f56/ba...o-gi-la-68130/ - cocasuki - 11g54PM - 0L,0T.
  282. http://diadiemanuong.com/home/f56/re...hap-dan-68132/ - gin2711 - 11g54PM - 0L,1T.
  Tổng kết : tuần 4 (29/09 - 06/10)
  Chốt like lúc : 00g00 ngày 07/10/2014 - Nếu 2 bài có cùng số L hoặc số T, sẽ tính bài có thời gian đăng bài sớm hơn.

  Số lượng bài review: 280 bài.

  Bài viết được "Cám ơn - Số T" nhiều nhất trong tuần: 49 cám ơn.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/ph...yet-voi-67605/ - ToNyNguyễn - 0g31AM - 597L,49T.
  Bài viết được "Like - Số L" nhiều nhất trong tuần: 597 Likes.
  http://diadiemanuong.com/home/f56/ph...yet-voi-67605/ - ToNyNguyễn - 0g31AM - 597L,49T.

  Thành viên đang tạm thời gửi bài nhiều nhất:
  cocasuki - 133 bài viết.


  CHI TIẾT VỀ GIẢI THƯỞNG VÀ NỘI QUY CUỘC THI

  xem tại đây
  Lần sửa cuối bởi wolf1990, ngày 07-10-2014 lúc 02:52 PM.
  thức ăn cũng có TRÁI TIMLINH HỒN.....
  .Skype: human.wolf90
  hãy LẮNG NGHE nó ..... theo CÁCH RIÊNG của bạn.
  .Y!H: leo_xita1896
  http://www.facebook.com/cookingwolf

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •