Cho ăn thử ngon mới bán. không ngon ko bán.
Cơm cháy chà bông nhà làm. Ổ bự chà bá
Full trà bông nhiều cơm dầy.
Giá hấp dẫn 30k/ bịch tầm 200g
Hót line giao hàng: 0886638387
Ship 20k 30k tuỳ theo xa gần
Mua trên 10 ổ free ship kv q 5 6 8 10.
#cơm_cháy_chà_bông #comchaychabongtphcm #cơm_cháy #com_chay_cha_bong #comchaytphcm #comchaychabong #comchaynhalam #cơm_cháy_nhà_làm #bán_cơm_cháy #comchayngon #co7mchaychabong #comchaychabongngon #cơm #chà_bông #com #chabong.33704752 1382017115233056 3647039434647404544 n? nc cat=0& nc eui2=AeEocz3hCr3MBhry4NPsNyGvTDCsoUaDHOfgM8HskerqmgWP4d2WYIrfM29RUfKb7sw2qzTVqNmvqTywgtHxFB2ONacNXRFCNGJmGhuaTeKK0g&oh=a351a8254ac656291d765c121311ccae&oe=5BEA5E3D - Cơm cháy chà bông nhà làm. Ổ bự chà bá " Ăn sẽ bị ghiền".