• Bước 1: Đăng nhập tại khoản tại giao diện trang https://napthenkvs.com/, tiến hành đăng nhập bằng ID GOSU

1 1  - Hướng dẫn nạp thẻ ngạo kiếm vô song 2019
- Quý vị có thể đăng nhập bằng các tài khoản: Facebook, Google+ hay Duo bằng cách nhấp vào biểu tượng tương ứng và nhập tài khoản
  • Bước 2: Nhấp vào tab Nạp Thẻ để tiến hành nạp

2 - Hướng dẫn nạp thẻ ngạo kiếm vô song 2019

  • Bước 4: Chọn hình thức Nạp thẻ

3 - Hướng dẫn nạp thẻ ngạo kiếm vô song 2019
- Sau khi chọn hình thức nạp thẻ, đại hiệp tùy chọn mệnh giá nạp phù hợp.

  • Đại hiệp có thể xem thêm hướng dẫn thanh toán sau đây:

Hình thức Hướng dẫn
tttt - Hướng dẫn nạp thẻ ngạo kiếm vô song 2019
THANH TOÁN TRỰC TIẾP
Nhấp vào đây để xem hướng dẫn
card - Hướng dẫn nạp thẻ ngạo kiếm vô song 2019
NẠP GOSU BẰNG THẺ CÀO
Nhấp vào đây để xem hướng dẫn
momo - Hướng dẫn nạp thẻ ngạo kiếm vô song 2019
NẠP GOSU THÔNG QUA VÍ MOMO
Nhấp vào đây để xem hướng dẫn
onepay - Hướng dẫn nạp thẻ ngạo kiếm vô song 2019
NẠP GOSU BẰNG ATM/IBANKING
Nhấp vào đây để xem hướng dẫn
onepay inter - Hướng dẫn nạp thẻ ngạo kiếm vô song 2019
NẠP GOSU BẰNG THẺ TÍN DỤNG
Nhấp vào đây để xem hướng dẫn

Đổi GOSU vào game


  • Nếu đại hiệp đã có GOSU trong tài khoản, quý vị nhấp vào đây để đổi GOSU hoặc nhấp biểu tượng NKVS2 tại giao diện https://napthenkvs.com/

4 - Hướng dẫn nạp thẻ ngạo kiếm vô song 2019

  • Chọn máy chủ cần đổi và gói nạp sau đó xác nhận thanh toán.