☑️Cơm Cháy Chà Bông Hơn 30 Năm(không ngon hoàn tiền)
☑️Cơm Cháy Chà Bông Hơn 30 Năm(không ngon hoàn tiền)💯💲
🚻💝Khách yêu oder trên các app:
Tất Cả Các App điều có 4️⃣ chi nhánh.(khách search tên quán là thấy liền ha)
➡️App Go-Viet : “Ăn Vặt Bin Bin- Cơm Cháy Chà Bông”
➡️App Now: http://bit.ly/comchaybinbin
➡️App LoShip Q1 : https://loship.vn/comchaychabongbinbin
https://loship.vn/comchaychabongbinbin1
➡️App LoShip Q8 : https://loship.vn/comchaychabongbinbincaoxuanduc
➡️App LiXi: “ Cơm Cháy Chà Bông Bin Bin ”
Cơm Cháy Bự và Chà Bông Đầy Mặt Bánh.🥧

20171017151640 1 - ☑️Cơm Cháy Chà Bông Hơn 30 Năm(không ngon hoàn tiền)

52156636 1719026851532079 460025284125523968 n - ☑️Cơm Cháy Chà Bông Hơn 30 Năm(không ngon hoàn tiền)

52401120 1719026868198744 5718117770525147136 n - ☑️Cơm Cháy Chà Bông Hơn 30 Năm(không ngon hoàn tiền)

comchaydacsan - ☑️Cơm Cháy Chà Bông Hơn 30 Năm(không ngon hoàn tiền)