Mặt cười - Địa điểm ăn uống
Địa điểm ăn uống - Powered by vBulletin
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn diadiemanuong.com:


Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Meo
 • :meo11
  :meo11
  :meo11
 • :meo10
  :meo10
  :meo10
 • :meo9
  :meo9
  :meo9
 • :meo2
  :meo2
  :meo2
 • :meo8
  :meo8
  :meo8
 • :meo18
  :meo18
  :meo18
 • :meo6
  :meo6
  :meo6
 • :meo17
  :meo17
  :meo17
 • :meo5
  :meo5
  :meo5
 • :meo16
  :meo16
  :meo16
 • :meo4
  :meo4
  :meo4
 • :meo15
  :meo15
  :meo15
 • :meo3
  :meo3
  :meo3
 • :meo14
  :meo14
  :meo14
 • :meo1
  :meo1
  :meo1
 • :meo13
  :meo13
  :meo13
 • :meo12
  :meo12
  :meo12
 • Heo
 • :pig5:
  :pig5:
  :pig5:
 • :heo10:
  :heo10:
  :heo10:
 • :heo9:
  :heo9:
  :heo9:
 • :heo8:
  :heo8:
  :heo8:
 • :pig4:
  pig4
  pig4
 • :heo7:
  :heo7:
  :heo7:
 • :pig3:
  pig3
  pig3
 • :heo6:
  :heo6:
  :heo6:
 • :pig2:
  pig2
  pig2
 • :pig1:
  damboc
  damboc
 • :un:
  heo1
  heo1
 • :heo3:
  :heo3:
  :heo3:
 • :heo2:
  :heo2:
  :heo2:
 • :pigbeat:
  :pigbeat:
  :pigbeat:
 • :heo5:
  :heo5:
  :heo5:
 • :heo4:
  :heo4:
  :heo4:
 • Generic Smilies
 • ;;)
  chopmat
  chopmat
 • (devil)
  (devil)
  (devil)
 • (bandit)
  bandit
  bandit
 • :v
  Pacman
  Pacman
 • (sleepy)
  sleepy
  sleepy
 • :)
  Smile
  Smile
 • :-j
  :-j
  :-j
 • (nod)
  (nod)
  (nod)
 • :>
  :>
  :>
 • (call)
  (call)
  (call)
 • :((
  cry
  cry
 • :(
  Frown
  Frown
 • :^)
  Wondering
  Wondering
 • :P
  :P
  :P
 • b-(
  b-(
  b-(
 • (whew)
  (whew)
  (whew)
 • :">
  shy
  shy
 • (hi)
  (hi)
  (hi)
 • (poolparty)
  (poolparty)
  (poolparty)
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • (blush)
  blush
  blush
 • (pizza)
  (pizza)
  (pizza)
 • :-L
  gian
  gian
 • =)))
  =)))
  =)))
 • :x
  love
  love
 • :#
  :#
  :#
 • (fubar)
  fubar
  fubar
 • :censor:
  :censor:
  :censor:
 • :|
  speachless
  speachless
 • :-??
  :-??
  :-??
 • (clap)
  (clap)
  (clap)
 • :d
  cuoinherang
  cuoinherang
 • :-s
  :-s
  :-s
 • (headbang)
  headbang
  headbang
 • :V
  :V
  :V
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • (sweat)
  sweat
  sweat
 • (brokenheart)
  brokenheart
  brokenheart
 • \m/
  \m/
  \m/
 • ;))
  ;))
  ;))
 • :*
  :*
  :*
 • x(
  x(
  x(
 • (rock)
  (rock)
  (rock)
 • (cool)
  (cool)
  (cool)
 • (heart)
  (heart)
  (heart)
 • ~X(
  ~X(
  ~X(
 • (makeup)
  (makeup)
  (makeup)
 • :O
  suprised
  suprised
 • :&
  :&
  :&
 • (drunk)
  drunk
  drunk
 • (handshake)
  handshake
  handshake
 • :-w
  chodoi
  chodoi
 • (hug)
  (hug)
  (hug)
 • =))
  Smilking loud
  Smilking loud
 • (talk)
  (talk)
  (talk)
 • (finger)
  finger
  finger
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • (N)
  (N)
  (N)
 • =P~
  =P~
  =P~
 • (wait)
  (wait)
  (wait)
 • :))
  smiling
  smiling
 • (grin)
  Evilgrin
  Evilgrin
 • (mooning)
  mooning
  mooning
 • ;)
  Wink
  Wink
 • (Y)
  (Y)
  (Y)
 • :-<
  thodai
  thodai
 • (envy)
  (envy)
  (envy)
 • ^_^
  ^_^
  ^_^
 • (inlove)
  inlove
  inlove
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • (punch)
  (punch)
  (punch)
 • :-|
  matbu
  matbu
 • (angel)
  (angel)
  (angel)
 • (party)
  party
  party
 • :3
  Meo
  Meo
 • |(
  dull
  dull
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • (shake)
  (shake)
  (shake)
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • General Smilies 2
 • :cheers:
  :cheers:
  :cheers:
 • :flame:
  :flame:
  :flame:
 • :rolf:
  :rolf:
  :rolf:
 • :wtf:
  :wtf:
  :wtf:
 • :spam:
  :spam:
  :spam:
 • :bonk:
  :bonk:
  :bonk:
 • :whistle:
  :whistle:
  :whistle:
 • :whackado:
  :whackado:
  :whackado:
 • :flowers:
  :flowers:
  :flowers:
 • :takethat:
  :takethat:
  :takethat:
 • :hug:
  :hug:
  :hug:
 • :egyptian:
  :egyptian:
  :egyptian:
 • :console:
  :console:
  :console:
 • :coffeeread:
  :coffeeread:
  :coffeeread:
 • Food
 • (beer)
  (beer)
  (beer)
 • (bbq)
  (bbq)
  (bbq)
 • (cake)
  cake
  cake
 • (coffee)
  coffee
  coffee
 • (music)
  music
  music
 • :burger:
  :burger:
  :burger:
 • :hungry:
  :hungry:
  :hungry:
 • :popcorn:
  :popcorn:
  :popcorn:
 • (*)
  (*)
  (*)
 • :milk:
  :milk:
  :milk:
 • (drink)
  drink
  drink
 • (duiga)
  (duiga)
  (duiga)