Đối thoại giữa koala.kabu và DiaDiemAnUong
Địa điểm ăn uống - Powered by vBulletin
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn diadiemanuong.com:


Đối thoại giữa koala.kabu và DiaDiemAnUong

2 Tin nhắn khách thăm

  1. ^^ vịt quay bắc kinh nó nằm gần khúc Nguyễn Thị Nhỏ giao với 3/2 . chạy ngang thấy để giá 184k/1 con hok bít ngon hok mà thấy đắt lắm ^^ AD làm chuột bạch cho bà kon đi heheh
  2. vịt quay bắc kinh mới mở ở khúc nào trên 3/2 vậy bạn?
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2