Đối thoại giữa trieuduynhat và phagioidaisu
Địa điểm ăn uống - Powered by vBulletin
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn diadiemanuong.com:


Đối thoại giữa trieuduynhat và phagioidaisu

2 Tin nhắn khách thăm

  1. Ko quen nhưng nghe tên anh Nhất hay qué nên kiu thâu keke
  2. what đờ "anh Nhất" >"< sao lại kiu bằng anh???? có wen bik nhau hả ta???
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2