Đối thoại giữa TiembanhTiramisu và Cherish
Địa điểm ăn uống - Powered by vBulletin
Hướng dẫn sử dụng diễn đàn diadiemanuong.com:


Đối thoại giữa TiembanhTiramisu và Cherish

2 Tin nhắn khách thăm

  1. Bạn vẫn tiếp tục tạo quá nhiều topic trùng nội dung quảng cáo nhau. Mình gộp tất cả lại thành 1 topic và sau này bạn chỉ có thể post thêm vào topic đó thôi. KHÔNG ĐƯỢC TẠO THÊM TOPIC VỚI NỘI DUNG QUẢNG CÁO GIỐNG VẬY.
  2. Nhắc nhở bạn không tạo nhiều topic trùng nội dung ở nhiều nơi nhé.
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2